Materiały do pobrania:

.

2020

Statut Diecezjalny Akcji Katolickiej DT- 2019 ważny

Regulamin-AKDT

.Ankieta kandydata do Akcji Katolickiej                     .DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


2019

Ankieta dla POAK 2019

Kalendarium AKDT na 2020

Plan pracy POAK na 2020

Sprawozdanie za 2019 rok z AK DT


.2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ ZA 2018

Plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na rok 2019

Kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na 2019 rok

.

Regulamin konkursu i Formularz zgłoszeniowy „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”. docx

Regulamin konkursu i Formularz zgłoszeniowy „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”. pdf

.2017

Sprawozdanie z działalności POAK za rok 2017

Plan pracy POAK na rok 2018

.

Wacław Prażuch
Camino de Fatima

Droga do Fatimy
Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
Altőtting, Ars, La Sallete, Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima 22.06. – 02.07.2017

.

Drugi Termin Pielgrzymki do Fatimy
UMOWA ZGŁOSZENIE – 02-12.07.2017
Fatima -lipiec 2017 – w 100-lecie objawień – 02-12.07.2017

.

Program pielgrzymki AK do Fatimy
Umowa zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce

.Program działania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na rok 2017

.SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_POAK 2016.doc

Plan pracy POAK 2017.doc

.

Regulamin konkursu plastyczno – fotograficzny pt. „Moja chrzcielnica”

Program działania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na rok 2016

Kierunki działania AK w Polsce na rok 2016

Kalendarium AK w Polsce na rok 2016

 

Wacław Prażuch
Zapiski z podróży do Ziemi Świętej
Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Ziemi Świętej. 08.07.2012. – 17.07.2012.

SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_POAK_W_ROKU_2015.doc

Plan_pracy_POAK_2016.doc

Deklaracja członka AK. doc

Oświadczenie.pdf

.

Komentowanie jest wyłączone